Krizz Kaliko & Futuristic Are 'Feelin Good'

Krizz Kaliko celebrates his independence with his new single “Feelin Good,” featuring Futuristic.